» Văn bản CĐKCN
Kế hoạch tổ chức tháng công nhân năm 2019
29/3/2019, 2:37 am

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

                                   Số:    04 /KH-CĐ.KCN

                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Thủ Dầu Một, ngày 26  tháng 3 năm 2019.

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tháng Công nhân năm 2019

 

Tháng Công nhân năm 2019 diễn ra trong bối cảnh đoàn viên, công nhân lao động cả nước thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019); kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2019).

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-LĐLĐ ngày 01/3/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về tổ chức Tháng Công nhân năm 2019, Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai đến các công đoàn cơ sở cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1- Mục đích:

- Tổ chức sâu rộng Tháng Công nhân gắn với các hoạt động Tháng An toàn, vệ sinh lao động, góp phần phát huy vai trò của công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương. Đồng thời để nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

- Tập trung các hoạt động nhằm khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, tạo động lực tinh thần và khí thế thi đua sôi nổi và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Tháng Công nhân là dịp để các cấp, các ngành cùng doanh nghiệp chung tay tổ chức các hoạt động quan tâm, chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động.

2- Yêu cầu:

- Tháng Công nhân được tổ chức với những hoạt động nhằm phát huy vai trò của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động; chăm lo cho công nhân lao động một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp. Tránh phô trương, hình thức gây lãng phí.

- Việc tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân cần có sự tham mưu của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và đề xuất với người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội.

3- Chủ đề: "Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên".

4- Chỉ tiêu: Mỗi công đoàn cơ sở chủ động triển khai chương trình phúc lợi do Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương đã ký kết, đồng thời đề xuất, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất 01 hoạt động hoặc 01 mô hình chăm lo lợi ích (về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập…) cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Các công đoàn cơ sở chọn lọc những hoạt động đã và đang thực hiện có hiệu quả, đồng thời nghiên cứu thí điểm, triển khai những mô hình mới, những cách làm sáng tạo, thu hút đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tham gia và được người sử dụng lao động hưởng ứng, trong đó tập trung triển khai đồng loạt một số hoạt động sau:

1- Tổ chức Tháng Công nhân 2019:

Đối với các công đoàn cơ sở: Tùy vào điều kiện và đặc điểm tình hình của doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động hiệu quả, thiết thực. Tập trung các hoạt động trong ngày 11/5/2019 tạo cao điểm hoạt động của Tháng Công nhân 2019.

2- Phát huy vai trò của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển doanh nghiệp:

- Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng, giá thành cạnh tranh với mục tiêu “năng suất cao hơn - phúc lợi tốt hơn”.

- Tổ chức đối thoại định kỳ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của công nhân, giám sát thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động.

- Tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng công nhân lao động tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp trong lao động sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

- Các công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức hoạt động “Cảm ơn người lao động”, xem họ là thành viên quan trọng để doanh nghiệp phát triển, thể hiện sự ghi nhận đóng góp quan trọng của người lao động đối với doanh nghiệp, xã hội; động viên người lao động gắn bó lâu dài, bền vững với doanh nghiệp và với tỉnh Bình Dương.

3- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động:

- Các công đoàn cơ sở cần chủ động tham mưu, đề xuất với doanh nghiệp có những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho công nhân như: thăm tặng quà, hỗ trợ tài chính chăm lo cho công nhân lao động.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn, công nhân lao động được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi.

- Rà soát thỏa ước lao động tập thể và đề xuất, thương lượng thêm nhiều nội dung có lợi cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động để người lao động “có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, nâng giá trị bữa ăn ca của công nhân lao động từ 15.000 đồng trở lên.

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

- Tùy theo điều kiện, các công đoàn cơ sở có thể tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động như “Ngày hội công nhân lao động”, “Ngày hội văn hóa – thể thao”… góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động.

- Phối hợp triển khai phúc lợi về chăm sóc sức khỏe (khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí…) cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động.

4- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục:

- Tuyên truyền những tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đến đời sống, việc làm của người lao động; cơ hội, thách thức của Công đoàn Việt Nam trong thực thi Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP TPP).

- Tuyên truyền ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2019). Động viên đoàn viên công đoàn, công nhân lao động thực hiện tốt trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hiện tốt các quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, thực hành tiết kiệm góp phần tăng năng suất lao động, xây dựng thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp.

- Tăng cường nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động để kịp thời định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Ða dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng sử dụng hình thức tuyên truyền cổ động, trực quan. Phối hợp có hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là hệ thống báo chí, trang thông tin điện tử …

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Công đoàn các KCN Bình Dương:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Tháng công nhân năm 2019.

- Xây dựng tiêu chí, xét chọn gương cán bộ công đoàn tiêu biểu;

- Tập trung thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2- Công đoàn cơ sở:

- Cụ thể hóa nội dung, hình thức và tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp.

- Chủ động phối hợp với người sử dụng lao động lựa chọn tổ chức ít nhất một hoạt động thiết thực nhằm tạo sức lan tỏa trong Khu công nghiệp.

- Báo cáo kết quả về Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương thông qua báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2019, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện một cách hiệu quả.

                                                                               TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                                         P. CHỦ TỊCH

- Như trên                                                                                                                      (đã ký)

- Lưu VP                                       

                                                                                              Đào Trần Đông

 

Share

Copy đường link dưới đây để gửi đến nick Yahoo bạn bè!

Tin mới
» Khen thưởng đoàn viên và con công nhân vượt khó, học giỏi ( (11/8/2022, 7:39 am))
» Ngày hội của những người thợ ( (11/8/2022, 7:38 am))
» Công đoàn các KCN Bình Dương: Thăm hỏi và chia buồn với con gái của gia đình có 6 người tử vong ( (11/8/2022, 7:37 am))
» Yêu nghề và đam mê sáng tạo ( (29/6/2022, 9:13 am))
» Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương: Đồng hành cùng công nhân lao động trong mùa dịch ( (17/1/2022, 2:08 am))
» CÔNG ĐOÀN CÁC KCN BÌNH DƯƠNG VỚI CÔNG TÁC HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG MÙA DỊCH BỆNH ( (18/8/2021, 4:01 am))
» CĐ các KCN Bình Dương tổ chức trao học bổng P&G ( (4/7/2021, 5:21 am))
» Công đoàn KCN Bình Dương hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ( (21/6/2021, 10:59 am))
» Bình Dương: Công đoàn các khu công nghiệp chia sẻ, hỗ trợ người lao động bị cách ly chống dịch Covid-19 ( (19/6/2021, 5:01 am))
» VÒNG TAY CÔNG ĐOÀN – CHIA SẺ YÊU THƯƠNG ( (20/5/2021, 9:22 am))
 
Tin liên quan
» CÔNG VĂN: V/v tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong công nhân lao động. ( (9/1/2019, 3:22 am))
» CÔNG VĂN: V/v tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019. ( (9/1/2019, 3:12 am))
» TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC ( (25/5/2018, 3:42 am))
» TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ( (25/5/2018, 3:27 am))
» THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG ( (23/4/2018, 7:35 am))
» KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH "TẾT SUM VẦY" LẦN II XUÂN MẬU TUẤT 2018 ( (11/1/2018, 2:55 am))
» CÔNG VĂN VÀ MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP ( (21/9/2017, 9:44 am))
» MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ 4/2017 ( (21/9/2017, 9:42 am))
» MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ 4/2017 ( (21/9/2017, 9:40 am))
» Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT, công ty Gạo sạch Kim Sáng, công ty quạt làm mát IFAN ký cam kết với Công đoàn các KCN BD bán sản phẩm rẻ hơn so với thị trường và chương trình trả góp 0% cho CNLĐ ( (4/8/2017, 8:14 am))

Tìm kiếm

Video
» clip Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ
» Clip Bầu Ban Chấp hành Công đoàn các KCN Bình Dương khóa III
» Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường lịch sử
Văn bản CĐKCN
» MỘT SỐ VĂN BẢN TRIỂN KHAI GIAO BAN
» THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
» Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng
Tổng kết các hoạt động công đoàn
Công đoàn cơ sở
» Luôn quan tâm và lắng nghe ý kiến của người lao động
» Khai mạc Giải Bóng đá Mini CNLĐ Công ty Latitude Tree lần VIII: 16 đội tham gia
» Giải Bóng đá mini CNLĐ Công ty Hansoll Vina lần VIII: 14 đội tham gia
Góp ý - Giải đáp
Hoạt động nữ công
» Hội thi cắm hoa tại Công đoàn Công ty Cổ phần Sao Việt: Đội Thống kê May đạt giải nhất
» THƯ MỜI KỶ NIỆM 20.10 VÀ KHEN THƯỜNG NỮ 2 GIỎI
» Công đoàn các KCN Bình Dương: Sinh hoạt chuyên đề “Vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại”
Thông tin việc làm
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 24/8/2015 - 30/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 17/8/2015 - 23/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 10/8/2015 - 16/8/2015

Liên kết website

http://congdoankcnbd.org.vn
http://congdoankcnbd.org.vn
http://www.truongcongdoanbinhduong.edu.vn/
Trang chủ Giới thiệuHoạt động công đoànĐào tạo nghiệp vụTin tứcLao động - Việc làmChính Sách Pháp LuậtMẫu biểuAlbum Liên hệ
Lượt truy cập: 25,958,751
Lượt xem trong ngày: 7
Đang online: 6

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
499, Yersin, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3859027 - Fax: 0650.3870598
Email liên hệ: congdoankcnbd@yahoo.com.vn
Designed & Developed by Trajan JSC