» Giới thiệu
Giới thiệu Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương
17/11/2010, 3:39 pm

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

          Bình Dương là một trong những địa phương phát triển công nghiệp sớm, việc hình thành và phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh được Công đoàn Bình Dương rất quan tâm. Đến cuối năm 2001, sau hơn 10 năm tập trung đầu tư cho công tác công đoàn khu vực ngoài Nhà nước, toàn tỉnh đã thành lập được 320 Công đoàn cơ sở  trong các doanh nghiệp với hơn 62 ngàn đoàn viên công đoàn . Xuất phát từ tình hìnhthực tế và đặc thù của công đoàn tỉnh Bình Dương, nhằm sắp xếp lại hệ thống tổ chức công đoàn trong tỉnh cho phù hợp với tình hình và xu thế phát triển, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh đã quyết định thành lập Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương vào ngày 02/01/2002. Công đoàn các khu công nghiệp được thành lập với nhiệm vụ thành lập, quản lý và chỉ đạo hoạt động Công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp: Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Đồng An, Việt Hương và VSIP. Số lượng ban đầu gồm 96 Công đoàn cơ sở  với 18.319 đoàn viên công đoàn .

Những năm qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đã có nhiều cố gắng kế thừa và phát triển những kinh nghiệm trong việc vận động, tổ chức chỉ đạo hoạt động công đoàn đạt được những kết quả quan trọng, việc xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tích cực xây dựng mối quan hệ lao động thân thiện, hài hòa trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn.

Hoạt động nổi bật của Công đoàn các khu công nghiệp những năm qua như sau:

 Thứ nhất là công tác xây dựng Công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên công đoàn  

 - Năm 2002, thành lập 34 CĐCS , kết nạp 10.130 ĐVCĐ  

- Năm 2003, thành lập 34 CĐCS, kết nạp 9.500 ĐVCĐ             

- Năm 2004, thành lập 95 CĐCS, kết nạp 19.413 ĐVCĐ.

          - Năm 2005: Thành lập 55 CĐCS, kết nạp 12.555 ĐVCĐ.

          - Năm 2006: Thành lập 51 CĐCS, kết nạp 7.454 ĐVCĐ

          - Năm 2007: Thành lập 22 CĐCS, kết nạp 10.800 ĐVCĐ

          - Năm 2008: Thành lập 16 CĐCS, kết nạp 5.600 ĐVCĐ

          - Năm 2009: Thành lập 21 CĐCS, kết nạp 15.468 ĐVCĐ

          - Năm 2010: Thành lập 25 CĐCS, kết nạp 13.675 ĐVCĐ

Thực hiện kế hoạch của Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương, tháng 7/2006, Công đoàn khu công nghiệp Việt Nam - Singapore được thành lập trên cơ sở tách ra từ Công đoàn các khu công nghiệptỉnh với 101 Công đoàn cơ sở, 26.084 đoàn viên công đoàn . Đến nay, qua nhiều lần sắp xếp lại tổ chức, Công đoàn các khu công nghiệp hiện đang trực tiếp quản lý 284 Công đoàn cơ sở / 480 DN trong 7/ 31 KCN (bao gồm các khu công nghiệp như: Bình Đường, Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Sóng Thần 3, Đồng An 1, Đồng An 2 và Việt Hương) với  trên 77.000 ĐVCĐ/ 121.000 Công nhân lao động – Tăng 188 Công đoàn cơ sở  và 105.000 đoàn viên so với khi mới thành lập.

Bên cạnh việc phát triển tổ chức công đoàn về số lượng, Công đoàn các khu công nghiệp  đã tiến hành nhiều biện pháp để củng cố và xây dựng Công đoàn cơ sở  về chất lượng hoạt động như thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cơ sở  về kỹ năng công tác công đoàn, củng cố những Công đoàn cơ sở  yếu. Qua đó, chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở  từng bước được nâng lên, ngày càng có nhiều Công đoàn cơ sở  hoạt động có hiệu quả, vừa đại diện bảo vệ tốt quyền lợi của Người loa động, vừa đề xuất và phối hợp tốt với người sử dụng lao động trong việc xây dựng quan hệ lao động đồng thuận trong doanh nghiệp, góp phần phát triển sản xuất - kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động. Từ đó được cả người lao động và người sử dụng lao động tín nhiệm, tin cậy.

 

Thứ hai là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao tính thiết thực và hiệu quả trong hoạt động công đoàn.

 

Công đoàn các khu công nghiệp đã triển khai hoạt động công đoàn một cách toàn diện, tập trung phát triển tổ chức, xây dựng Công đoàn cơ sở  vững mạnh, phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch, tương trợ xã hội, tham gia giải quyết tranh chấp lao động và xây dựng quan hệ lao động ở các doanh nghiệp.

Công đoàn các khu công nghiệp  luôn quan tâm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động như: Thành lập quỹ tương thân tương ái của Công đoàn các khu công nghiệp  để kịp thời chăm lo cho đoàn viên, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn rủi ro khác; Tổ chức họp mặt và tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động nặng vào dịp Quốc tế lao động 01/5 hàng năm; Đăng ký mua vé tàu cho công nhân lao động về quê trong dịp Tết, thăm và tặng quà cho công nhân lao động không có điều kiện về quê đón Tết; thường xuyên tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho công nhân lao động…; Tổ chức xe đưa cán bộ công đoàn về quê đón Tết; tổ chức liên hoan vui Tết cho cán bộ công đoàn ở xa đón Tết tại Bình Dương; ….

Phương châm hoạt động của Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương là:

1- Trong công tác chỉ đạo phải coi trọng cả hai mặt công tác đó là phát triển tổ chức và củng cố, phát huy vai trò của tổ chức, từ đó đề ra chỉ tiêu, yêu cầu đồng bộ giữa vận động thành lập Công đoàn cơ sở , phát triển đoàn viên công đoàn  với củng cố, nâng chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở , xây dựng Công đoàn cơ sở  vững mạnh.

2- Trong tổ chức thực hiện, Công đoàn các khu công nghiệp  phải thực tốt 6 yêu cầu sau:

- Xây dựng Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra công đoàn  đoàn kết, dân chủ và hoạt động có trách nhiệm;

- Chấp hành và tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của Liên đoàn lao động tỉnh;

- Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương;

 -Thường xuyên giữ mối liên hệ với Ban giám đốc các doanh nghiệp.

- Sâu sát và hỗ trợ kịp thời đối với Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở ;

- Triển khai thực hiện các mặt công tác phải đến nơi, đến chốn, coi trọng tính thiết thực và hiệu quả.

3- Xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa công đoàn cấp trên với Công đoàn cơ sở , giữa cán bộ công đoàn và đoàn viên, Giữa Công đoàn cơ sở  với chủ doanh nghiệp, Giữa Công đoàn cấp trên với các doanh nghiệp và các Hiệp hội; Thường xuyên liên hệ, hướng dẫn, kể cả động viên cán bộ Công đoàn cơ sở  trong hoạt động; cải cách các thủ tục hành chính, trực tiếp hướng dẫn, soạn sẵn những mẫu biểu để Công đoàn cơ sở  thuận tiện trong hoạt động; kịp thời giải quyết các vướng mắc của Công đoàn cơ sở  với phương châm “Hướng mạnh hoạt động về Công đoàn cơ sở ”;

          4- Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn để  đề ra nội dung, phương pháp hoạt động phù hợp; Cần có  sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước về lao động, nhất là trong việc giải quyết tranh chấp lao động.

          Những năm qua, Công đoàn các khu công nghiệp  đã hoạt động có hiệu quả, đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng, song cũng còn những mặt khó khăn và hạn chế nhất định. Để tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, Công đoàn các khu công nghiệp  đề ra các nội dung công tác trọng tâm trong thời gian tới như sau:

Một là, triển khai kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ, nhận thức cho người lao động.  Đặc biệt giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và lãnh đạo cách mạng trong thời  kỳ mới.

Hai là, tuyên truyền giáo dục để mỗi cán bộ đoàn viên, công nhân lao động nhận thức rõ lợi ích của mỗi cá nhân luôn gắn với lợi ích tập thể, lợi ích của giai cấp và lợi ích của dân tộc để yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, không ngừng phấn đấu học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tích luỹ kiến thức, hiểu biết pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân yêu nước, sống làm việc theo pháp luật.

 

Ba là, cán bộ Công đoàn cơ sở  phải không ngừng bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh lập trường, nhiệt tình công tác, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Tham gia quản lý và kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, chế độ và chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động. 

 

 

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường.  Phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

 

Năm là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở  trong các doanh nghiệp, gắn phát triển đoàn viên với xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn. 

 

 

Đạt được những kết quả trên, Ban Chấp hành Công đoàn các khu công nghiệp  trân trọng ghi nhận sự quan tâm tạo điều kiện của Ban thường vụ  Liên đoàn lao động tỉnh, Ban quản lý cáckhu công nghiệp,  các cơ quan chức năng và đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn đã đồng hành, ủng hộ để Công đoàn các khu công nghiệp  hoạt động có hiệu quả trong thời gian qua và mong rằng sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới. Ban Chấp hành Công đoàn các khu công nghiệp  sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực công tác cao nhất để thực hiệnthắng lợi nhiệm vụ công tác trong thời gian tới nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, làm tròn trách nhiệm của mình đối với người lao động và đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

 

Share

Copy đường link dưới đây để gửi đến nick Yahoo bạn bè!

Tin mới
» CÔNG ĐOÀN CÁC KCN BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC KỶ NIỆM 8.3 ( (8/3/2019, 3:19 am))
» MẨU ĐĂNG KÝ ÁO VÀ SIZE ÁO ĐỒNG PHỤC NĂM 2019 ( (5/3/2019, 7:01 am))
» Chi bộ CĐ các KCN Bình Dương kết nạp 3 đảng viên mới ( (25/2/2019, 7:08 am))
» CĐ Các KCN Bình Dương tặng quà cho công nhân lao động mắc bệnh nặng nhân dịp Tết Kỷ Hợi ( (13/2/2019, 3:37 am))
» CĐ Các KCN Bình Dương tổ chức “Tết sum vầy” ( (13/2/2019, 3:33 am))
» Tôn Đại Thiên Lộc tặng quà Tết 52 hộ gia đình khó khăn ( (13/2/2019, 3:31 am))
» CÔNG VĂN HỌP MẶT CÁN BỘ KHÔNG VỀ QUÊ ( (23/1/2019, 7:16 am))
» CÔNG VĂN: V/v tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong công nhân lao động. ( (9/1/2019, 3:22 am))
» CÔNG VĂN: V/v tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019. ( (9/1/2019, 3:12 am))
» Công nhân lao động vui đón Tết Dương lịch ( (2/1/2019, 2:36 am))
 
Tin liên quan
» CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG ( (16/11/2010, 9:42 am))

Tìm kiếm

Video
» clip Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ
» Clip Bầu Ban Chấp hành Công đoàn các KCN Bình Dương khóa III
» Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường lịch sử
Văn bản CĐKCN
» CÔNG VĂN: V/v tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong công nhân lao động.
» CÔNG VĂN: V/v tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019.
» TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC
Tổng kết các hoạt động công đoàn
Công đoàn cơ sở
» Khai mạc Giải Bóng đá Mini CNLĐ Công ty Latitude Tree lần VIII: 16 đội tham gia
» Giải Bóng đá mini CNLĐ Công ty Hansoll Vina lần VIII: 14 đội tham gia
» Công nhân Công ty TNHH Yin Hwa: Ăn tiệc tất niên, nhận tiền lìxì may mắn
Góp ý - Giải đáp
Hoạt động nữ công
» Hội thi cắm hoa tại Công đoàn Công ty Cổ phần Sao Việt: Đội Thống kê May đạt giải nhất
» THƯ MỜI KỶ NIỆM 20.10 VÀ KHEN THƯỜNG NỮ 2 GIỎI
» Công đoàn các KCN Bình Dương: Sinh hoạt chuyên đề “Vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại”
Thông tin việc làm
» TUYỂN DỤNG
» CÔNG TY TNHH JOOCO VINA TUYỂN DỤNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 24/8/2015 - 30/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 17/8/2015 - 23/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 10/8/2015 - 16/8/2015

Liên kết website

http://congdoankcnbd.org.vn
http://congdoankcnbd.org.vn
http://www.truongcongdoanbinhduong.edu.vn/
Trang chủ Giới thiệuHoạt động công đoànĐào tạo nghiệp vụTin tứcLao động - Việc làmChính Sách Pháp LuậtMẫu biểuAlbum Liên hệ
Lượt truy cập: 21,399,196
Lượt xem trong ngày: 78
Đang online: 20

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
499, Yersin, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3859027 - Fax: 0650.3870598
Email liên hệ: congdoankcnbd@yahoo.com.vn
Designed & Developed by Trajan JSC