» Chính Sách Pháp Luật » Pháp luật lao động
Hỏi đáp Pháp luật lao động (tiếp theo)
4/11/2011, 9:50 am

HỎI ĐÁP

PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

(tiếp theo)

Câu hỏi 11: Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác vì lí do gặp khó khăn đột xuất hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động có nghĩa vụ gì đối với người lao động?

   Trả lời:

Theo qui định của Bộ luật thì khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác trái nghề người sử dụng lao động phải báo cáo cho người lao động biết trước ít nhất ba ngày, phải báo rõ thời hạn tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ và giới tính của người lao động.

 Câu hỏi 12: Người lao động có những quyền cơ bản nào trong lĩnh vực việc làm?

   Trả lời:

    Theo quy định của Bộ luật lao động thì mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo.

    Người lao động có quyền làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm.

    Người cần tìm việc làm có quyền trực tiếp liên hệ để tìm việc hoặc đăng ký tại các tổ chức giới thiệu việc làm để tìm việc tuỳ theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp và sức khoẻ của mình.

    Khi có việc làm, người lao động được bảo hộ lao động, làm việc trong những điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động.  

Câu hỏi 13: Thế nào là hợp đồng lao động xác định thời hạn. Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì giải quyết như thế nào?

Trả lời:

  Theo quy định của Bộ luật lao động thì hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

    Cũng theo quy định của Bộ luật lao động thì khi hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký hợp đồng lao động mới; nếu không ký hợp đồng lao động mới, thì hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp, hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một thời hạn, sau đó, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Câu hỏi 14: Người lao động làm thêm giờ thì được trả lương như thế nào?

    Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật lao động, người lao động làm thêm giờ thì được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:

1.      Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

2.      Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;

3.      Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động còn được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.

Nếu người lao động nghỉ bù nhưng giờ làm thêm, thì người sử dụng chỉ phải trả phần tiền chênh lệnh so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.

 Câu hỏi 15: Người sử dụng lao động nữ có được sử dụng người lao động nữ có thai từ tháng thứ bảy hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, đi công tác xa hay không?

 Trả lời:

   Theo quy định của Bộ luật lao động, người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động nữ có thai từ tháng thứ bảy hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, đi công tác xa.

Câu hỏi 16: Chưa hết thời gian được nghỉ thai sản do pháp luật quy định mà người lao động nữ muốn đi làm thì có được không?

Trả lời:

   Bộ luật lao động quy định thời gian nghỉ trước và sau khi sinh con của người lao động nữ là từ bốn đến sáu tháng tuỳ trường hợp Chính phủ quy định. Nhưng nếu có nhu cầu thì người lao động nữ có thể đi làm việc trước thời gian khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu đã nghỉ ít nhất được hai tháng sau khi sinh và có giấy của thầy thuốc chứng nhận trở lại làm việc sớm không có hại cho sức khỏe và phải báo cho người sử dụng lao động biết trước. Trong trường hợp này, người lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản, ngoài tiền lương của những ngày làm việc.

Câu hỏi 17: Quyền của người lao động nữ có thai trong việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

 Trả lời:

    Bộ luật Lao động quy định người lao động nữ có thai có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải bồi thưòng theo quy định tại điều 41 Bộ luật Lao động, nếu có giấy của thầy thuốc chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Trong trường hợp này, thời hạn mà người lao động nữ phải báo cáo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do thày thuốc chỉ định.

Câu hỏi 18: Khi chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán các khoản tiền nghĩa vụ trong thời hạn bao nhiêu ngày?

 Trả lời:

     Theo quy định của Bộ luật lao động, trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Câu hỏi 19: Trường hợp người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã ký, vì lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nhưng người lao động không muốn trở lại làm việc thì giải quyết như thế nào?

  Trả lời:

 Theo qui định của Bộ luật lao động, trường hợp người sử dụng nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã ký do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nhưng người lao động không muốn trở lại làm việc thì ngoài khoản tiền tương ứng với tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất hai tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có), người lao động còn được trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương (nếu có) nếu đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên.

Câu hỏi 20: Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước, bên vi phạm phải bồi thường như thế nào?

 Trả lời:

    Theo quy định của Bộ luật lao động, khi chấm dứt hợp đồng lao động, nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước, bên vi phạm phải bồi thường cho bên kia một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

(Còn tiếp)


Share

Copy đường link dưới đây để gửi đến nick Yahoo bạn bè!

Tin mới
» Phó TGĐ Công ty Bao bì Vina Hsinlung Lin Ke Chih: “Công đoàn đã làm thay đổi rất nhiều...!” ( (20/9/2017, 10:51 am))
» Nghĩa tình công nhân! ( (20/9/2017, 10:47 am))
» Tổng Giám đốc Công ty Bowker Gary Lew: “Mỗi tuần sẽ gặp gỡ trực tiếp công nhân ở một ca” ( (20/9/2017, 10:45 am))
» Công đoàn các KCN Bình Dương: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Đại hội CĐCS ( (20/9/2017, 10:35 am))
» THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG BÁNH TRUNG THU CHO CON ĐOÀN VIÊN KHÓ KHĂN ( (13/9/2017, 8:51 am))
» Công đoàn Công ty TNHH May mặc Bowker: Sôi nổi hội thao Hội thao và Giải Bóng đá lần thứ VII ( (5/9/2017, 2:58 am))
» Đại hội Công đoàn Cơ sở Tập đoàn Hoa Sen: Ông Bùi Thanh Tâm tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn ( (29/8/2017, 8:01 am))
» Đại hội CĐCS Công ty Yin Hwa: Lắng nghe tâm tư của đoàn viên để làm tốt hơn! ( (29/8/2017, 7:57 am))
» MẪU CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ( (15/8/2017, 4:04 am))
» Công nhân Công ty Astro: Mong muốn được công đoàn tuyên truyền nhiều hơn! ( (8/8/2017, 8:10 am))
 
Tin liên quan
» Hỏi đáp Pháp luật lao động ( (4/11/2011, 9:45 am))
» NHỮNG QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG KHI THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ( (18/11/2010, 2:26 pm))
» Hướng dẫn trả trợ cấp thôi việc ( (18/11/2010, 2:15 pm))

Tìm kiếm

Video
» clip Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ
» Clip Bầu Ban Chấp hành Công đoàn các KCN Bình Dương khóa III
» Công đoàn Việt Nam - Những chặng đường lịch sử
Văn bản CĐKCN
» Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT, công ty Gạo sạch Kim Sáng, công ty quạt làm mát IFAN ký cam kết với Công đoàn các KCN BD bán sản phẩm rẻ hơn so với thị trường và chương trình trả góp 0% cho CNLĐ
» THAM GIA CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM - LÀO TỈNH BÌNH DƯƠNG
» KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP
Tổng kết các hoạt động công đoàn
Công đoàn cơ sở
» Phó TGĐ Công ty Bao bì Vina Hsinlung Lin Ke Chih: “Công đoàn đã làm thay đổi rất nhiều...!”
» Nghĩa tình công nhân!
» Tổng Giám đốc Công ty Bowker Gary Lew: “Mỗi tuần sẽ gặp gỡ trực tiếp công nhân ở một ca”
Góp ý - Giải đáp
Hoạt động nữ công
» Công đoàn các KCN Bình Dương: Sinh hoạt chuyên đề “Vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại”
» HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG CĐCS
» HƯỚNG DẪN BÌNH XÉT NỮ 2 GIỎI
Thông tin việc làm
» TUYỂN DỤNG
» CÔNG TY TNHH JOOCO VINA TUYỂN DỤNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 24/8/2015 - 30/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 17/8/2015 - 23/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 10/8/2015 - 16/8/2015

Liên kết website

http://congdoankcnbd.org.vn
http://congdoankcnbd.org.vn
http://www.truongcongdoanbinhduong.edu.vn/
Trang chủ Giới thiệuHoạt động công đoànĐào tạo nghiệp vụTin tứcLao động - Việc làmChính Sách Pháp LuậtMẫu biểuAlbum Liên hệ
Lượt truy cập: 19,598,087
Lượt xem trong ngày: 162
Đang online: 14

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
499, Yersin, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3859027 - Fax: 0650.3870598
Email liên hệ: congdoankcnbd@yahoo.com.vn
Designed & Developed by Trajan JSC