» Hoạt động công đoàn » Phong trào thi dua
Hướng dẫn khen tặng kỷ niệm chương " vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"
7/4/2011, 8:33 am
Để kịp thời động viên cán bộ công đoàn có nhiều thời gian đóng góp, xây dựng tổ chức Công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn các KCN Bình Dương hướng dẫn thủ tục xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2011 như sau:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
CÔNG ĐOÀN CÁC KCN BÌNH DƯƠNG
-----------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
SỐ: 19/HD-CĐ.KCN
V/v: Khen thưởng kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”.
Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 3 năm 2009
 
Kính gửi: Ban Chấp hành các CĐCS trực thuộc
 
Căn cứ hướng dẫn số 38/HD-LĐLĐ ngày 26/2/2009 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn khen thưởng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”,
          Ban Thường vụ Công đoàn các khu công nghiệp hướng dẫn việc khen thưởng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” như sau:
1. Đối tượng khen thưởng:
          - Cán bộ công đoàn chuyên trách, không chuyên trách công tác tại các cơ quan Công đoàn các cấp;
- Cán bộ, CNVC làm việc tại các đơn vị trực thuộc Công đoàn các cấp;
          - Người có nhiều công đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam.
2. Thời gian công tác để tính khen thưởng:
a- Cán bộ công đoàn chuyên trách: Là cán bộ công tác tại cơ quan chuyên trách công đoàn các cấp và hưởng lương từ ngân sách công đoàn, có thời gian công tác công đoàn từ 15 năm trở lên hoặc có 10 năm giữ chức vụ từ trưởng phòng, ban LĐLĐ tỉnh và tương đương trở lên.
b- Cán bộ công đoàn không chuyên trách bao gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra, trưởng phó ban chuyên đề, trưởng phó ban quần chúng công đoàn các cấp, tổ trưởng, tổ phó công đoàn (không hưởng lương từ ngân sách công đoàn) có thời gian công tác công đoàn từ 10 năm trở lên.
          c- Người có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn (Đối với cấp cơ sở có đông đoàn viên công đoàn từ 1000 đoàn viên trở lên): ngoài thành tích xây dựng tổ chức CĐ cần có thời gian giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Bí thư Cấp ủy cùng cấp ít nhất 05 năm trở lên
          * Thời gian công tác công đoàn không chuyên trách được nhân hệ số 1,5 (một phẩy năm) để tính khen thưởng.
          3. Thủ tục và hồ sơ khen thưởng:
          - Cá nhân cán bộ, công nhân, viên chức căn cứ vào đối tượng, thời gian công tác để tính khen thưởng, làm bản thành tích đề nghị khen thưởng (theo mẫu), Ban chấp hành CĐCS xét duyệt và xác nhận, có sự nhất trí của cấp ủy cơ sở (nơi có cấp ủy Đảng) gửi lên Công đoàn cấp trên; Trường hợp cán bộ công đoàn đã công tác tại nhiều cơ sở cần phải có xác nhận của các cơ sở đó; cán bộ công đoàn đã nghỉ hưu do BCH CĐCS của cán bộ trước khi nghỉ hưu hướng dẫn, xem xét và đề nghị.
          - Đối với người có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn phải có bản thành tích nêu rõ nội dung tham gia đóng góp tích cực trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn, được các cấp CĐ đề nghị và được cấp ủy (nơi có cấp ủy Đảng) xác nhận thành tích đó.
          - Ban Thường vụ Công đoàn các khu công nghiệp chịu trách nhiệm kiểm tra, xem xét hồ sơ và tổng hợp gửi về Liên đoàn lao động tỉnh xét duyệt.
          * Hồ sơ gồm:
Ø     Đối với Cá nhân:
- Bảng kê khai thời gian công tác công đoàn của cá nhân, có xác nhận, ký tên, đóng dấu của BCH CĐCS và cấp ủy Đảng (nơi có cấp ủy Đảng), (mẫu 1)
          - Đối với người có công xây dựng tổ chức CĐ phải có bảng thành tích cá nhân, có xác nhận của cấp ủy Đảng (nơi có cấp ủy Đảng) và BCH CĐCS, (mẫu 2)
Ø     Đối với cấp cơ sở:
          - Bảng đề nghị khen thưởng
- Các bảng kê khai (mẫu 1) và bảng thành tích (mẫu 2) của từng cá nhân
4. Kinh phí khen thưởng:
          Nguồn kinh phí khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh chi.
Mức chi: 200.000đ/ 1 trường hợp.
5. Thời gian xét khen thưởng kỷ niệm chương:
          Để việc khen thưởng đúng đối tượng, kịp thời và đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai. Ban Thường vụ Công đoàn các khu công nghiệp đề nghị các Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai, thực hiện văn bản hướng dẫn này.
          Hồ sơ đề nghị gửi về CĐ các KCN chậm nhất ngày 15/5 hàng năm.
          Văn bản này thay thế các văn bản hướng dẫn khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” trước đây. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ảnh về Ban Thường vụ Công đoàn các khu công nghiệp để kịp thời xem xét, giải quyết.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
Phó Chủ tịch
(Đã ký)
Lê Nho Lượng

 
Share

Copy đường link dưới đây để gửi đến nick Yahoo bạn bè!

Tin mới
» THÔNG BÁO MỞ LỚP BÁO CÁO VIÊN CÔNG ĐOÀN ( (25/8/2016, 4:04 am))
» KẾT QUẢ BÓNG NAM NỮ NGÀY 21/8/2016 ( (25/8/2016, 3:13 am))
» Chủ tịch TLĐLĐVN Khảo sát nhà ở công nhân tại Bình Dương ( (24/8/2016, 8:56 am))
» CĐCS Công ty Cổ phần Sao Việt: Sôi nổi hội thao “Công nhân khỏe” năm 2016 ( (24/8/2016, 8:51 am))
» Họp mặt cán bộ công đoàn các KCN – KCX –KKT các tỉnh phía Nam ( (24/8/2016, 8:46 am))
» KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ NAM NỮ HỘI THAO CÔNG NHÂN NĂM 2016 ( (24/8/2016, 8:36 am))
» ĐIỀU LỆ HỘI THAO "CÔNG NHÂN KHOẺ" 2016 - sửa đổi ( (24/8/2016, 8:22 am))
» Sơ kết 3 năm thực hiện bộ luật Lao động ( (18/8/2016, 6:55 am))
» Giảm “hành chính hóa”, nâng chất lượng hoạt động công đoàn ( (18/8/2016, 2:10 am))
» “Công đoàn cần cùng thở hơi thở với công nhân” ( (18/8/2016, 2:07 am))
 

Tìm kiếm

Video
» clip Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ
» Giải đua xe đạp đôi "Bình Dương ngày mới"
» Giải đua xe đạp đôi "Bình Dương ngày mới"
Văn bản CĐKCN
» THƯ MỜI GIAO BAN NGÀY 21/8/2015
» KẾ HOẠCH VÀ BỘ CÂU HỎI HỘI THI "CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN GIỎI" NĂM 2015
» KẾ HOẠCH HỘI THI "CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN GIỎI" NĂM 2015
Tổng kết các hoạt động công đoàn
Công đoàn cơ sở
» CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY ĐẠI PHÁT TỔ CHỨC HỘI THI NẤU ĂN NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/2015
» ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH HIGHLAND DRAGON
» Các CĐCS tổ chức hội thi nấu ăn & cắm hoa nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam
Góp ý - Giải đáp
Hoạt động nữ công
» Hướng dẫn và kiện toàn thành lập Ban nữ công quần chúng các cấp
» NỮ LAO ĐỘNG CẦN BIẾT
» Tiêu chuẩn "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Thông tin việc làm
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 24/8/2015 - 30/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 17/8/2015 - 23/8/2015
» LỊCH CÔNG TÁC TỪ 10/8/2015 - 16/8/2015

Liên kết website

http://congdoankcnbd.org.vn
http://congdoankcnbd.org.vn
http://www.truongcongdoanbinhduong.edu.vn/
Trang chủ Giới thiệuHoạt động công đoànĐào tạo nghiệp vụTin tứcLao động - Việc làmChính Sách Pháp LuậtMẫu biểuAlbum Liên hệ
Lượt truy cập: 17,742,172
Lượt xem trong ngày: 193
Đang online: 30

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
499, Yersin, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3859027 - Fax: 0650.3870598
Email liên hệ: congdoankcnbd@yahoo.com.vn
Designed & Developed by Trajan JSC