» LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch công tác từ 12/5/2014 - 18/5/2014
13/5/2014, 3:32 pm

                                  Lịch công tác tuần của Công đoàn các KCN Bình Dương

                                                 Từ ngày 05/5/2014 đến 11/5/2014

 

Thứ/Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

Ngườithực hiện Đ/C

Trực ĐA

Thứ 2

05/5/2014

Sáng

8h30: Họp cơ quan

CBCQ

 

Chiều

17h30: Dự buổi văn nghệ tại công ty C.M.C

Đông

 

Thứ 3

06/5/2014

Sáng

8h30: Thanh tra công ty Tung Shin

9h00: Kiểm tra công ty Asia Paint

Đông

Vân, Hạnh

 

 Quân

Chiều

 

 

 

Thứ 4

07/5/2014

Sáng

8h30 Thanh tra công ty Esprinta

9h00: Giải quyết đơn công ty Oval

9h00: Kiểm tra công ty Daikyo Ohta

Phương

Đông

Vân, Hạnh

 

Chiều

 

 

Thứ 5

08/5/2014

 

8h00: Tổng kết lớp Quản lý hành chính Nhà nước (Trường TC nghề)

9h00: Giải quyết đơn công ty USPC

 

Đông, Vân, Quân, Sinh

Đông

 

 

Sinh

Chiều

 

 

Thứ 6

09/5/2014

Sáng

8h00: Họp giao ban LĐLĐ tỉnh BD

Lượng, Sinh

 

 

Phương

Chiều

 

 

Thứ 7

10/5/2014

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 11/5/2014

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều