» LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch công tác từ 26/5/2014 - 01/6/2014
27/5/2014, 7:52 am

                                 Lịch công tác tuần của Công đoàn các KCN Bình Dương

                                                 Từ ngày 26/5/2014 đến 01/6/2014

 

Thứ/Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

Ngườithực hiện Đ/C

Trực ĐA

Thứ 2

26/5/2014

Sáng

8h00: Họp cơ quan

CBCQ

 

Chiều

14h00: Làm việc cùng UBND tỉnh BD tại Chutex

15h00: Họp tại LĐLĐ tỉnh BD

Đông

Lượng

 

Thứ 3

27/5/2014

Sáng

 

 

 

 Quân

Chiều

 

 

 

Thứ 4

28/5/2014

Sáng

8h30: Họp giao ban

CBCQ

 

Chiều

 

 

Thứ 5

29/5/2014

 

9h00: Làm việc với trường Đại học Bình Dương tại VP CĐKCN

9h00: Làm việc công ty Xu hướng XNK

Lượng

 

Vân, Tuyền

 

Sinh

Chiều

13h00: Thăm và tặng quà cho CN TNLĐ

Đông, vân, Quân, Vũ

Thứ 6

30/5/2014

Sáng

 

 

 

 

Phương

Chiều

 

 

Thứ 7

31/5/2014

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật 01/6/2014

Sáng

 

 

 

 

Chiều