» LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch công tác từ 09/6/2014 -15/6/2014
9/6/2014, 12:52 pm

                                                   Lịch công tác tuần của Công đoàn các KCN Bình Dương

                                                 Từ ngày 09/6/2014 đến 15/6/2014

 

Thứ/Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

Người thực hiện Đ/C

Trực ĐA

Thứ 2

09/6/2014

Sáng

8h00: Họp cơ quan

CBCQ

 

Chiều

14h00: Giải quyết đơn công ty Vương Hoàng

Vân, Sinh

 

Thứ 3

10/6/2014

Sáng

8h00: Kiểm tra công ty Latitude Tree VN

Vân, Phương, Vũ

 

 Quân

Chiều

13h00: Ktra công ty Long Huei

Vân, Phương, Vũ

 

Thứ 4

11/6/2014

Sáng

8h00: Kiểm tra công ty Asama

8h30: Trao quỹ tấm lòng vàng

9h00: Làm việc với công ty Vương Hoàng

9h00: HDĐH công ty Sao Thiên, Hsiang Juh

Đông, Phương, Trúc, Sinh

Lượng, Hạnh

Vân

Đông, Vũ

 

Chiều

13h00: Kiểm tra công ty Bor Yueh

Vân, Phương, Trúc

Thứ 5

12/6/2014

 

8h00: HN triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành ĐLCĐ

8h00: Kiểm tra công ty Alhonga

8h00:Kiểm tra giám sát chi bộ đồng chí bí thư

9h00: Giải quyết đơn công ty Oval VN

Đông

 

Vũ, Phương, Sinh

Lượng

Vân

 

Sinh

Chiều

13h00: Kiểm tra công ty Lim Yee

14h00: Kiểm tra công ty CP Việt Hương

Vân, Phương, Sinh

Đông, Hạnh, Vũ

Thứ 6

13/6/2014

Sáng

8h00: Kiểm tra công ty Active

9h00: HDHĐ công ty LLC

Đông, Sinh, Vũ

Tuyền

 

 

Phương

Chiều

13h00: Kiểm tra công ty Perfectivan

 

Đông, Phương, Vũ

 

Thứ 7

14/6/2014

Sáng

 

 

 

Chiều

17h00: Khai mạc bóng đá công ty Cap Banks tại sân 71

 

Chủ nhật 15/6/2014

Sáng

7h30: Hội thao KCN ST2

 

 

 

Chiều