» LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
LỊCH CÔNG TÁC TỪ 25/5/2015 - 31/5/2015
26/5/2015, 8:18 am

                                                       Lịch công tác tuần của Công đoàn các KCN Bình Dương

                                                         Từ ngày 25/5/2015 đến 31/5/2015

 

Thứ/Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

Người thực hiện Đ/C

Trực ST

Thứ 2

25/5/2015

Sáng

8h00: Họp cơ quan

 

 

Chiều

15h00: Làm việc báo lao động

 

 

Thứ 3

26/5/2015

Sáng

7h30: ĐH CĐ TX Bến Cát

Lượng

 

 Quân

Chiều

 

 

 

Thứ 4

27/5/2015

Sáng

9h00: LHTL công ty SC Johnson

Đông, Quân

 

Chiều

 

 

Thứ 5

28/5/2015

Sáng

 

 

 

Sinh

Chiều

15h00: TLCĐ công ty Đất Mới

Đông, Quân

Thứ 6

29/5/2015

Sáng

7h30: ĐH CĐ TX Thuận An

8h00: ĐH CĐ các KCN Bến Cát

Vân

Lượng

 

 

Phương

Chiều

 

 

Thứ 7

30/5/2015

 

Sáng

6h30: Kiểm tra sức khoẻ năm 2015

 

7h30: Dẫn đoàn tham gia bóng đá LĐLĐ tỉnh

 

8h00: Toạ đàm thủ tục khiếu nại và hoạt động tư vấn pháp lý cho NLĐ

Đông

 

Quân

 

Vân

 

 

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật

31/5/2015

Sáng

7h30: ĐH CĐ Dệt May tại HTC

 

7h30: Bế mạc bóng đá

Lượng

Vân, Quân

 

 

Chiều