» LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
LỊCH CÔNG TÁC TỪ 01/6/2015 - 07/6/2015
1/6/2015, 8:40 am

 

 

Lịch công tác tuần của Công đoàn các KCN Bình Dương

Từ ngày 01/6/2015 đến 07/6/2015

 

Thứ/Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

Người thực hiện Đ/C

Trực ST

Thứ 2

01/6/2015

Sáng

8h00: Họp cơ quan

 

 

Chiều

14h00: Triển khai nội dung thi CBCC tại LĐLĐ cũ

 

 

Thứ 3

02/6/2015

Sáng

9h00: Tuyên truyền thành lập công ty Xương Hưng

Vân, Hoanh

 

 Quân

Chiều

 

 

 

Thứ 4

03/6/2015

Sáng

8h00: Đại hội Công đoàn Dầu Tiếng

9h00: Liên hệ thành lập công ty Dynamo

10h00: Liên hệ thành lập công ty Yamachi

Lượng

Quân, Hoanh

Quân, Hoanh

 

Chiều

 

 

Thứ 5

04/6/2015

Sáng

7h30: Hội nghị biểu dương LĐLĐ tỉnh tại Lucky Square

9h00: Liên hệ thành lập công ty Hearcans

10h00: Liên hệ thành lập công ty Vĩnh Hưng Đạt

 

 

Quân, Hoanh

Quân, Hoanh

 

Sinh

Chiều

 

 

Thứ 6

05/6/2015

Sáng

 

 

 

 

Phương

Chiều

 

 

Thứ 7

06/6/2015

 

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật

07/6/2015

Sáng

5h00: Dự cuộc thi “ Chạy bộ an toàn” công ty Joon SG

8h00: Tập huấn nghiệp vụ cho CĐCS KCN ST2, PB, CLB

Quân