» LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
LỊCH CÔNG TÁC TỪ 22/6/2015 - 28/6/2015
24/6/2015, 8:10 am

                                                                     Lịch công tác tuần của Công đoàn các KCN Bình Dương

                                                                   Từ ngày 22/6/2015 đến 28/6/2015

 

Thứ/Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

Người thực hiện Đ/C

Trực ST

Thứ 2

22/6/2015

Sáng

 

 

 

Chiều

18h00: TTTL công ty Dynamo

Vân, Hoanh

 

Thứ 3

23/6/2015

Sáng

8h30: Thanh tra công ty Sheang Lih

9h00: Làm việc CĐCS công ty VN Success

Vân

 

 Quân

Chiều

 

 

 

Thứ 4

24/6/2015

Sáng

8h30: Thanh tra công ty CP cơ khí và XD Hoa Sen

Vân

 

Chiều

14h00: LHTL CĐCS công ty Gia Tường

 

Quân

Thứ 5

25/6/2015

Sáng

8h00: Ôn anh văn thi CBCC

8h30: Thanh tra công ty Himaru VN

 

 

Vân

 

Sinh

Chiều

 

 

Thứ 6

26/6/2015

Sáng

 

 

 

 

Phương

Chiều

13h00: Làm việc đ/c Bình Bộ LĐTB&XH

14h00: Làm việc CĐCS công ty CP cơ khí và XD Hoa Sen

14h00: TLCĐ công ty Hồng Hà

Lượng

Phương

 

Đông, Quân

Thứ 7

27/6/2015

 

Sáng

8h30: Đại hội CĐCS công ty Primier

 

 

Chiều

15h00: TTTL công ty Kyoritsu Bussan

Vân, Hoanh

Chủ nhật

28/6/2015

Sáng

8h00: Dự họp mặt cán bộ công đoàn

8h00: Dự lễ phát thưởng cho con ĐV CĐCS công ty Scancom

Đông, Hoanh