» LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
LỊCH CÔNG TÁC TỪ 03/8/2015 - 09/8/2015
3/8/2015, 1:30 pm

 

                                    Lịch công tác tuần của Công đoàn các KCN Bình Dương

                                                   Từ ngày 03/8/2015 đến 09/8/2015

 

Thứ/Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

Người thực hiện Đ/C

Trực ST

Thứ 2

03/8/2015

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ 3

04/8/2015

Sáng

7h30: Tập huấn các tiêu chuẩn lao động quốc tế và công tác thương lượng tập thể (2 ngày)

9h00: HDĐH CĐCS công ty Kwang Yang

9h00: Kiểm tra CĐCS công ty Better Resin

9h00: Kiểm tra CĐCS công ty Hong Kong

Vân

 

Hoanh

Lượng, Quân, Tuyền

Đông, Sinh, Trúc

 

 Quân

Chiều

14h00: Kiểm tra CĐCS công ty Tôn Đông Á

Đông, Sinh, Trúc

 

Thứ 4

05/8/2015

Sáng

9h00: Làm việc CĐCS công ty Vĩnh Tụ

Quân

 

Chiều

14h00: Làm việc CĐCS công ty Dong A Vina

 

Quân

Thứ 5

06/8/2015

Sáng

9h00: Kiểm tra CĐCS công ty Yaban Chain

9h00: Kiểm tra CĐCS công ty PGT

Vân, Sinh, Trúc

Đông, Quân, Tuyển

 

Sinh

Chiều

14h00: Kiểm tra CĐCS công ty In ấn Ming Sheng

14h00: Kiểm tra CĐCS công ty Quần Thái

Vân, Sinh, Trúc

Đông, Quân, Tuyển

Thứ 6

07/8/2015

Sáng

8h00: Lễ trao học bổng tại HT C

Hoanh

 

 

Phương

Chiều

 

 

Thứ 7

08/8/2015

 

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

Chủ nhật

09/8/2015

Sáng

 

 

 

 

Chiều