» LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
LỊCH CÔNG TÁC TỪ 10/8/2015 - 16/8/2015
11/8/2015, 2:38 pm

 

                                                   Lịch công tác tuần của Công đoàn các KCN Bình Dương

                                                           Từ ngày 10/8/2015 đến 16/8/2015

 

Thứ/Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

Người thực hiện Đ/C

Trực ST

Thứ 2

10/8/2015

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ 3

11/8/2015

Sáng

9h00: Kiểm tra CĐCS công ty Giày An Thịnh

9h00: Kiểm tra CĐCS công ty Minh Thắng

Lượng, Tuyền, Quân

Vân, Sinh, Trúc

 

 Quân

Chiều

13h30: Tập huấn ILO tại LĐLĐ tỉnh

14h00: Kiểm tra CĐCS công ty Ecru Vina

14h00: Kiểm tra CĐCS công ty Synthomer

Đông, Phương, Vũ

Lượng, Tuyền, Quân

Vân, Sinh, Trúc

 

Thứ 4

12/8/2015

Sáng

4h45: Tập huấn về biển đảo tại Vũng Tàu (2 ngày)

9h00: Kiểm tra CĐCS công ty Tích Ưu

9h00: Kiểm tra CĐCS công ty Scancom

9h00: Kiểm tra CĐCS công ty Nghênh Phong

Lượng

Quân, Trúc

Đông, Sinh

Vân, Tuyền

 

 

Chiều

14h00: Kiểm tra CĐCS công ty Minh Đoàn

14h00: Kiểm tra CĐCS công ty Scancom Á Châu

Quân, Trúc

Đông, Sinh

Thứ 5

13/8/2015

Sáng

8h00: Tập huấn ILO tại TP (3 ngày)

9h00: Kiểm tra CĐCS công ty Hansoll Vina

9h00: Kiểm tra CĐCS công ty Đông Hưng

Vân, Vũ

Đông, Sinh

Quân, Tuyền

 

Sinh

Chiều

 

 

Thứ 6

14/8/2015

Sáng

 

 

 

 

Phương

Chiều

 

 

Thứ 7

15/8/2015

 

Sáng

5h00: Tham dự tập huấn cùng CĐCS công ty Sao Việt tại Vũng Tàu

Đông, Vũ

 

Chiều

15h00: Đại hội CĐCS công ty Kwang Yang

Hoanh

Chủ nhật

16/8/2015

Sáng

 

 

 

 

Chiều