» LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
LỊCH CÔNG TÁC TỪ 24/8/2015 - 30/8/2015
25/8/2015, 2:12 pm

 

 

 

Lịch công tác tuần của Công đoàn các KCN Bình Dương

Từ ngày 24/8/2015 đến 30/8/2015

 

Thứ/Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

Người thực hiện Đ/C

Trực ST

Thứ 2

24/8/2015

Sáng

 

 

 

Chiều

14h00: Giải quyết đơn công ty Hansoll

Vân

 

Thứ 3

25/8/2015

Sáng

7h30: Tổng kết công tác Công đoàn ngành giáo dục tại HT C

Lượng

 

 Quân

Chiều

13h30: Họp cụ, thi đua III

 

 

Thứ 4

26/8/2015

Sáng

7h30: Hội thao LĐLĐ tỉnh tại CV Thanh Lễ

CBCQ

 

Chiều

 

 

Thứ 5

27/8/2015

Sáng

8h00: LĐLĐ tỉnh duyệt quyết toán

Kê toán

 

Sinh

Chiều

 

 

Thứ 6

28/8/2015

Sáng

 

 

 

 

Phương

Chiều

 

 

Thứ 7

29/8/2015

 

Sáng

8h30: Tập huấn KCN Đồng An

Công tác miền tây cùng LĐLĐ tỉnh (4 ngày)

 

Lượng

 

Chiều

 

 

Chủ nhật

30/8/2015

Sáng

8h30: Tập huấn KCN Đồng An

 

 

 

Chiều